Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

Stérimar Blocked Nose (100ml)

Giải Pháp Giảm Nghẹt Mũi Nhanh Chóng

Stérimar Nose Hygiene and Comfort (50ml / 100ml)

Vệ Sinh Mũi Hằng Ngày Cho Cả Gia Đình

Stérimar Nose Hygiene Baby (50ml / 100ml)

Cấp Ẩm & Vệ Sinh Nhẹ Nhàng Mũi Bé

Stérimar Sensitive Nose (50ml)

Giải Pháp Cho Mũi Khô, Kích Ứng
 • Sản phẩm y tế này được đăng ký theo Đạo luật số 737
 • Số đăng ký sản phẩm y tế
  • Dung Dịch Xịt Mũi Cá Heo Vàng Sterimar Nose Hygiene Baby GB13575843218
  • Sterimar Nose Hygiene and Comfort GB13575843218
  • Sterimar Blocked Nose GB39204778218
  • Sterimar Sensitive Nose GB56356538518
  • Sterimar Stop & Protect Allergic Response GMD14820375917A
 • Giấy phép quảng cáo số: MDAMD 0156/2023